Brak informacji


Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2012


Wójta Gminy Dobre z dnia 09 października 2012 roku
WYKAZ


nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre, położonych w Dobrem ul. Rynek, przeznaczonych do najmu na czas określonyLp.


Oznaczenie i opis nieruchomości


Długość okresu najmu


Wysokość czynszu miesięcznie netto


Termin płatności i aktualizacja wysokości czynszu


Uwagi


1


Część ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 888 położona w Dobrem przy ulicy Rynek.


Czas określony: 02 listopada 2012 roku do 31 lipca 2015 roku


100,00 zł


Płatność do 25 dnia każdego miesiąca, czynsz waloryzowany raz na rok. Pierwsza waloryzacja nastapi w styczniu 2013 roku, kolejne od 1 stycznia następnego roku.
UWAGA: Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102,


poz. 651 z późn.zm.) na okres 21 dni tj. od 10 października 2012 rokuAccessibility