Brak informacji


Informacja o wyniku naboru


na stanowisko głównego księgowego


w Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem


Informujemy , że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Mielnicka zam. Dobre. Wybrana kandydatka spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeni o naborze oraz w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stawianych oczekiwań na przyszłym stanowisku pracy . W związku z powyższym postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Kierownik GOPS


Zofia Kiljańczyk


Dobre, dnia 14.12.2012 roku.Accessibility