Brak informacji

 

O B W I E S Z C Z E N I E


WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 28 marca 2008 roku
Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U.z 2003 r Nr 159 poz.1547 z późn.zm./oraz Uchwały Nr XXXIV/250/06 Rady Gminy w Dobrem z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy Dobre na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów /Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2006 roku Nr 151 poz.5063/, podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których przeprowadzone zostanie głosowanie w referendum gminnym zarządzonym na dzień 20 kwietnia 2008 roku dotyczącym przejęcia przez gminę Dobre od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości:
Numer obwodu


głosowania
Granice obwodu głosowania


Siedziba Obwodowej


Komisji Wyborczej1


Grabniak,Dobre I z ulicami:Jana Kilińskiego,


Gen.Jana Skrzyneckiego,Polna,Głowackiego,


Tadeusza Kościuszki,Rynek,Władysława


Sikorskiego,Szkolna,Wincentego Witosa,


Zdrojówki,Dobre II z ulicami:Targowa,


Józefa Poniatowskiego,Konstantego Laszczki,


Przemysłowa.


Dobre III z ulicami:Władysława Reymonta,


Moniuszki,Kopernika,Henryka Sienkiewicza,


Adama Mickiewicza,Armii Krajowej, Sportowa ,Prosta,Jana Kilińskiego,Jana


Dobrzynieckiego,od granicy wsi Rudzienko do rowu melioracyjnego przy Szkole Podstawowej w Dobrem
Szkoła Podstawowa


w Dobrem
2


Rudno,Rąbierz Kolonia,Antonina,Walentów,


Czarnogłów,Pokrzywnik,Wólka Czarnogłowska,


Duchów,Rynia,Głęboczyca,Poręby Nowe,Poręby


Stare,Osęczyzna Brzozowica,Wóka Kokosia,


Kąty- Borucza
Szkoła Podstawowa


w Dobrem
3


Drop,Joanin,Wólka Kobylańska,Ruda-Pniewnik


Radoszyna,Jaczewek,Modecin,Świdrów,Sąchocin


Nowa Wieś,Marcelin,Makówiec Mały,Makówiec


Duży,Kobylanka,Czarnocin,Sołki.
Szkoła Podstawowa


w Dropiu


4


Mlęcin,Adamów,Gęsianka,Wólka Mlęcka


Szkoła Podstawowa


w Mlęcinie


5


Rudzienko,Rakówiec


Remiza Ochotniczej


Straży Pożarnej


w Rudzienku


Lokale wyborcze w dniu 20 kwietnia 2008 roku będą czynne od godz.6.00 do godz.20.00
Wójt            
Krzysztof Radzio

Accessibility