Brak informacji

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2013


Wójta Gminy Dobre z dnia 20 maja 2013 roku
WYKAZ


nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre, położonych w Dobrem ul. Rynek, przeznaczonych do dzierżawy na czas określony

Lp.


Oznaczenie i opis nieruchomości
Długość okresu dzierzawy


Wysokość czynszu netto


Termin płatności


i aktualizacja wysokości czynszu


Uwagi


1


Część ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 888 położona w Dobrem przy ulicy Rynek.


Czas określony:


17 czerwca 2013 roku do 17 czerwca 2014 roku


468,00 zł


Płatność w dwóch ratach :


I do 31 grudnia 2013 roku


II do 15 czerwca 2014 roku
UWAGA: Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102,


poz. 651 z późn.zm.) na okres 21 dni tj. od 24 maja 2013 rokuAccessibility