Brak informacji

 


 


GKI. 605.48.2013


Dobre, dn.05.06.2013r


 


Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania


           


            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. 2013, poz. 267 )


 


zawiadamiam,


            że w dniu 03.06.2013 roku z urzędu w związku z  wnioskiem  przekazanym do Urzędu Gminy Dobre w dniu 03.06.2013 przez Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 3, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie „składowania na działkach nr 248, 249, 252, 253, 256, 257 oraz 260 (teren po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Makówiec Duży 2) położonych w miejscowości Makówiec Duży, gmina Dobre odpadów niewiadomego pochodzenia.”


            Uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie należy składać w terminie 7 dni od daty otrzymania  obwieszczenia zawiadomienia.


            Po tym terminie zostanie wyznaczony termin wizji lokalnej na przedmiotowej nieruchomości położonej w miejscowości Makówiec Duży, gmina Dobre.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń:


         sołectwa wsi Makówiec Duży;


         Urzędu Gminy Dobre;


         oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl


 


 

Accessibility