Brak informacji

 Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2013


Wójta Gminy Dobre z dnia 12 czerwca 2013 roku
WYKAZ


nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre, położonych w Dobrem ul. Kilińskiego, przeznaczonych do dzierżawy na czas określony


Lp.


Oznaczenie i opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości


w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Długość okresu dzierżawy


Wysokość czynszu netto


Termin płatności


i aktualizacja wysokości czynszu


Uwagi


1


Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre, o powierzchni 60 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 917/2 położona w Dobrem przy ulicy Kilińskiego (pas terenu znajdujący się bezpośrednio przy granicy z działką o nr 890 oznaczony na załączniku graficznym kolorem czerwonym ) – dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą SI1M/00021934/4


tereny usług


Czas określony:


15 lipca 2013 roku do 15 lipca 2014 roku


500,00 zł


jednorazowo


w terminie do 31 sierpnia 2013 roku


UWAGA: Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102,


poz. 651 z późn.zm.) na okres 21 dni tj. od 12 czerwca 2013 rokuAccessibility