Brak informacji

 


GKI.605.48.2013


Dobre, dn. 01.07.2013r


 


 


 


 


ZAWIADOMIENIE


 


            W związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym, prowadzonym  w sprawie „składowania na działkach nr 248, 249, 252, 253, 256, 257 oraz 260 (teren po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Makówiec Duży 2) położonych w miejscowości Makówiec Duży, gmina Dobre odpadów niewiadomego pochodzenia”proszę o przybycie dnia 12.07.2013 r. o godz. 10.00 na w/w działkę, celem dokonania wizji lokalnej.


 


 


Otrzymują:


1.        Rudnik Stefan


Duchów 7, 05 – 307 Dobre;


2.        Zaperty Krzysztof


ul. Moniuszki 26, 05 – 307 Dobre;


3.        Wichrowski Mariusz


ul. Reymonta 26, 05 – 307 Dobre;


4.        Rudnik Stanisław


ul. Reymonta 2, 05 – 307 Dobre


5.        Gmina Dobre


stanowisko ds. drogownictwa


6.        A/a


 


 


Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń:


         sołectwa wsi Makówiec Duży;


         Urzędu Gminy Dobre;


         oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl  w zakładce BIP


 


 


Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre


tel. 025 757 11 90 wew. 27


 

Accessibility