Brak informacji

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 28 marca 2008 roku


Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw/Dz.U. z 2003r Nr 159 poz.1547 z późn.zm./, podaję


do publicznej wiadomości informację o granicy i numerze okręgu


wyborczego , liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie


gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do rady


gminy Dobre zarządzonych na dzień 1 czerwca 2008 roku :
Numer okręgu wyborczego


Granice okręgu wyborczego


Liczba radnych wybieranych w okręgu


4
Drop,Joanin, Wólka Kobylańska Ruda-Pniewnik, Radoszyna,


Jaczewek , Modecin, Świdrów,


Sąchocin, Nowa Wieś ,Marcelin,


Makówiec Mały,Makówiec Duży,


Kobylanka,Czarnocin ,Sołki

1


Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrem mieści się w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 1.


            Wójt
/- / Krzysztof Radzio

Accessibility