Brak informacji

 INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBREM


z dnia 22 kwietnia 2008 roku


Gminna Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dobrem zarządzonych na dzień 1 czerwca 2008 roku na


I posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2008 roku ukonstytuowała się następująco :
1. Anna Walewska zam.Dobre – Przewodniczący


2. Aneta Czapska zam.Dobre – Z-ca Przewodn.


3. Jan Sabak zam.Dobre – Członek


4. Jadwiga Koseska zam.Drop – Członek


5.Katarzyna Gers zam.Modecin – Członek


6.Agnieszka Gadomska zam.Dobre – Członek


7.Grzegorz Gadomski zam.Dobre – Członek


8.Grzegorz Gadomski zam.Dobre – Członek

Przewodniczący


Gminnej Komisji Wyborczej
Anna Walewska
I N F O R M A C J A
Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrem


z dnia 22 kwietnia 2008 roku


W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Dobrem zarządzonymi na dzień 1 czerwca 2008 roku w okręgu wyborczym nr 4 , Gminna Komisja Wyborcza w Dobrem informuje o pełnionych dyżurach:
– w dniach 23 , 24 ,25 , 28, 29 i 30 kwietnia 2008 roku


w godz. 8.00 – 16.00.– w dniu 2 maja 2008 roku od godz. 8.00 – 24.00.
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrem mieści się


w Urzędzie Gminy Dobre pokój nr 20.


Tel./025/ 7571523 wew.23.


Przewodniczący


Gminnej Komisji Wyborczej
Anna Walewska

Accessibility