Brak informacji

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013


Wójta Gminy Dobre z dnia 18 listopada 2013 roku
WYKAZ


nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre, położonych w Dobrem ul. Kilińskiego, przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony


Lp.


Oznaczenie i opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości


w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Długość okresu najmu


Wysokość czynszu


Termin płatności


i aktualizacja wysokości czynszu


Uwagi


1


Lokal mieszkalny o powierzchni 67,31 m 2 znajdujący się na II piętrze budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 917/2 położonej w Dobrem przy ulicy Kilińskiego dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą SI1M/00021934/4


tereny usług


nieokreślony


518,17 zł


jednorazowo


w terminie do 10 każdego miesiąca


UWAGA: Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102,


poz. 651 z późn.zm.) na okres 21 dni tj. od 19 listopada 2013 rokuAccessibility