Brak informacji

 

Dobre, dn. 03.01.2014r.
OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Dobre ogłasza przeprowadzenie konsultacji co do “Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre” zwanego dalej Programem
Konsultacje odbędą się w okresie od 07 stycznia 2014 roku do 22 stycznia 2014 roku w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre pod adresem www.gminadobre.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 8.
Wypełniony formularz w nieprzekraczalnym terminie (liczy sie data wpływu do Urzędu) można przekazać :
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dobre,05-307 Dobre. ul. Kościuszki 1,  • faxem nr 25 7571190 w. 40  • drogą elektroniczną na adres: urzad@gminadobre.pl  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre przu ulicy Kościuszki 1, 05-307 Dobre
W przypadku pytań można kontaktować się osobiście z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre – Elżbietą Czapską, pokój nr 8, poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8.00-16.00, środy 8.00-18.00, czwartki 8.00-14.00 , bądź telefonicznie 25 7571190 w. 27
Uwagi i propozycje zgłoszone do programu po 22 stycznia 2014 roku nie będą rozpatrywane.

Accessibility