Brak informacji

 


OBWIESZCZENIE 


WÓJTA  GMINY  DOBRE


z dnia 16 października 2014 roku


 


o numerach i granicach obwodów głosowania , siedzibach obwodowych komisji wyborczych , w tym o siedzibach obwodowych  komisji wyborczej właściwych  dla głosowania korespondencyjnego i lokalu przystosowanego dla potrzeb niepełnosprawnych w Gminie Dobre dla wyborów rady gminy,rady powiatu,sejmiku wojewódzkiego i wójta gminy Dobre w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r 


 
Numer


obwodu


 


Granice obwodu


Siedziba


Obwodowej Komisji Wyborczej


 


 


1


Sołectwo Dobre I z ulicami:/Szkolna,Jana Kilińskiego od nr 1 do nr 5,Wincentego Witosa,Rynek,Tadeusza Kościuszki, Gen.Jana Skrzyneckiego,Polna, Głowackiego,Gen.


Władysława Sikorskiego, Zdrojówki,Lawendowa /.


Sołectwo Dobre III z ulicami:Jana Dobrzynieckiego,


Jana Kilińskiego od nr 6 do końca ulicy,Prosta, Sportowa, Armii Krajowej,Słoneczna/,


Poręby Nowe,Poręby Stare .


 


 


Gimnazjum im.


Henryka Sienkiewicza


w Dobrem


 


2


Sołectwo Dobre III z ulicami:/Henryka Sienkiewicza,


Kopernika,Stanisława Moniuszki,Władysława Reymonta, Adama Mickiewicza, Krótka, Lazurowa/ ,


Sołectwo Dobre II z ulicami:/Józefa Poniatowskiego,


Konstantego Laszczki,Przemysłowa,Targowa/,


Czarnogłów,Duchów,Pokrzywnik,Wólka Czarnogłowska.


 


Gimnazjum  im.


Henryka Sienkiewicza


w Dobrem


 


 


3


Kąty Borucza,Wólka Kokosia,Brzozowica, Rynia,


Głęboczyca,Antonina,Kobylanka,Rąbierz Kolonia ,Rudno, Walentów


Gimnazjum im.


Henryka Sienkiewicza


w Dobrem


 


4


Makówiec Mały,Makówiec Duży,Marcelin,Nowa Wieś, Sąchocin,Sołki, Świdrów,Czarnocin,Drop,Jaczewek,Joanin,


Modecin,Radoszyna,Ruda Pniewnik,Wólka Kobylańska


Szkoła Podstawowa


w Dropiu


 


5


Rudzienko,Grabniak,Adamów,Mlęcin,Gęsianka,Osęczyzna,


Rakówiec,Wólka Mlęcka


Remiza Ochotniczej


Straży Pożarnej w


Rudzienku


 


  Lokale wyborcze w dniu 16 listopada  2014 roku czynne będą od godz.7.00 do godz.21.00.


  Lokalem wyznaczonym dla potrzeb niepełnosprawnych  jest Obwodowa Komisja Wyborcza


  Nr 4 w Dropiu.        


  Właściwymi dla głosowania korespondencyjnego są wszystkie obwodowe komisje  wyborcze  w gminie Dobre

Accessibility