Brak informacji

 

Dobre, dn.21-07-2009
GKI. 7331/16/09
OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Dobre
w sprawie wydania przez Samorzadowe Kolegium Odwoławcze w Siedlacahch postanowienia SKO.4000-717/2009


z a w i a d a m i a m,
że w dniu 17-07-2009 roku do Urzędu Gminy Dobre włynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach po rozpoznaniu zażalenia Pani Barbary Koseskiej oraz Pani Eugenii Godowskiej


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium


W związku z powyższym zawiadamiam , że zgodnie z art. 49 K.p.a można zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1,05-307 Dobre , w dni pracy od poniedziałku do piątku , w godzinach od 8-16 środy do 18-tej, w terminie 14 dni od daty przedmiotowego obwieszczenia. .


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.Przedmiotowe obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w


publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectw Dobre I, Dobre II Dobre III,.Accessibility