Brak informacji 


Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy, zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.).1. PUH „EKO – SAM” BIS; E. Borucka, A. Czajkowski, W. Hernik; ul. Bema 84 05-074 Halinów; tel. 0506 047 290, 0603 685 097, 022 783 83 28PUH „EKO – SAM” BIS nie ma wyznaczonych punktów punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego z gospodarstw domowych na terenie gminy Dobre. Odbiór odpadów prowadzony jest bezpośrednio z posesji w dni odbioru odpadów komunalnych (odpłatnie).2. „REMONDIS”Sp. z o. o. ; ul. Zawodzie 16; 02-981 Warszawa;tel. 022 858 75 67


Punkty zbierania zużytego sprzętu:
· Ul. Zawodzie16, Warszawa – punkt czynny całą dobę(nieodpłatnie)


· Ul. Brzeska 179, Siedlce – punkt czynny w godz. 8.00 – 16.00 (nieodpłatnie, tel. 025 644 50 55)

Accessibility