Brak informacji


Dobre, 12.01.2010r.


 


W nawiązaniu do pisma Powiatowego Inspektora Weterynarii w Mińsku Mazowieckim Nr PIW.ZZ.6040/2/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku niniejszym informuję, że lekarzami weterynarii wyznaczonymi do wykonywania urzędowych czynności, w tym zwalczania chorób zakaźnych, na terenie gminy są:

Lp.


Imię i Nazwisko lekarza, adres, nr telefonu


Podległe miejscowości


 


1


Marian Białokozowicz


00-877 Warszawa


Al. Solidarności 161 m 151


tel. (0-25) 757 10 23


505535406


Brzozowica, Czarnocin, Drop, Gęsianka, jaczewek, Joanin, Kąty Borucza, Kobylanka, Modecin, Poręby Stare, Radoszyna, Ruda Pniewnik, Rynia, Sołki, Świdrów, Walentów, Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia, Zdrojówki


2


Sławomir Skrzypek


03-782 Warszawa


ul. Targowa 33B m 35


tel. (0-25) 757 12 16Adamów, Czarnogłów, Dobre, Duchów, Gęsianka, Grabniak, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Marcelin. Mlęcin, Nowa Wieś, Osęczyzna, Pokrzywnik, Poręby Nowe, Rakówiec, Rąbierz Kolonia, Rudno, Rudzienko, Sąchocin, Wólka Czarnogłowska, Wólka MlęckaJednocześnie informuję, że rolnik który chce uzyskać świadectwo zdrowia dla zwierząt powinien zgłaszać się do wyznaczonego lekarza na 24 godziny przed planowaną sprzedażą.


Nadmieniam również, że egzaminy ze znajomości wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego w 2010 roku odbędą się w dniach:


– 19 marca, 11 czerwca, 24 września, 03 grudnia.


 


Wójt Gminy


Krzysztof Radzio

Accessibility