Brak informacji


O B W I E S Z C Z E N I E


WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 12 maja 2010 rokuNa podstawie art.24 ust.1ustawy z dnia 27 września 1990r o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /j.t. Dz.U.z 2010r Nr 72 poz.4674/ oraz Uchwały Nr XXXIV/250/06 Rady Gminy w Dobrem z dnia 20 czerwca 2006r w sprawie podziału gminy Dobre na obwody głosowania ,ustalenia ich granic i numerów /Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 151 poz.5063/, podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których


przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej


Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku:
Numer


obwodu


głosowania


Granice obwodu głosowania


Siedziba


obwodowej komisji


wyborczej 


 


1Grabniak, Dobre I z ulicami: Jana Kilińskiego, Gen.


Jana Skrzyneckiego ,Polna ,Głowackiego, Tadeusza


Kościuszki,Rynek,Władysława Sikorskiego,Szkolna,


Wincentego Witosa, Zdrojówki.


Dobre II z ulicami:Targowa, Józefa Poniatowskiego


Konstantego Laszczki, Przemysłowa.


Dobre III z ulicami: Władysława Reymonta, Moniuszki, Kopernika, Henryka Sienkiewicza , Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Jana Dobrzynieckiego, Słoneczna, Sportowa, Prosta,


Jana Kilińskiego od granicy wsi Rudzienko do rowu melioracyjnego przy Szkole Podstawowej w Dobrem


 


 


 


 


Szkoła Podstawowa


w Dobrem2


Rudno, Rąbierz Kolonia, Antonina, Walentów,


Czarnogłów, Pokrzywnik, Wólka Czarnogłowska,


Duchów, Rynia, Głęboczyca, Poręby Nowe, Poręby


Stare, Osęczyzna, Brzozowica, Wólka Kokosia,


Kąty-Borucza


 


Szkoła Podstawowa


w Dobrem


3


Drop, Joanin, Wólka Kobylańska, Ruda-Pniewnik,


Radoszyna, Jaczewek, Modecin, Świdrów, Sąchocin,


Nowa Wieś, Marcelin, Makówiec Mały, Makówiec


Duży, Kobylanka, Czarnocin, Sołki


Szkoła Podstawowa


w Dropiu


4


Mlęcin, Adamów, Gęsianka, Wólka Mlęcka


Szkoła Podstawowa


w Mlęcinie5


Rudzienko, Rakówiec .


Remiza Ochotniczej Straży


Pożarnej w Rudzienku


Lokalem dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych jest Obwodowa Komisja


Wyborcza Nr 4 w Mlęcinie.


Lokale wyborcze w dniu 20 czerwca 2010 roku będą czynne od godz.6.00 do godz.20.00.


Wójt/ – / Krzysztof Radzio

Accessibility