Brak informacji

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz nr 16 w m. Katy Borucza gm. Dobre

Accessibility