Brak informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w m. Katy Borucza (dz nr 4, 19) gm. Dobre.

Accessibility