Brak informacji

Rozbiórka linii napowietrznej 220 kV Miłosna – Ostrołęka na odcinku Ostrołęka – Stanisławów będąca częścią zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów

Załączniki

Accessibility