Brak informacji

Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 7 obwodowych komisji wyborczych i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania.

Załączniki

Accessibility