Brak informacji

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Dobre nr GKI.6220.1.2024 z dn. 08.07.2024 o zebraniu dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka od km 5+610 do km 7+900”.

Załączniki

Accessibility