Brak informacji

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Dobre nr GKI.6220.1.2024  z dn. 28.05.2024 o  wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka od km 5+610 do km 7+900”.

 

Accessibility