Brak informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działek nr 1 i 8 w miejscowości Wólka Mlęcka, gmina Dobre

Załączniki

Accessibility