Brak informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z kuchnią, instalacją oświetlenia terenu, separatorem i niezbędną infrastrukturą na części działki nr 2180 w miejscowości Dobre, Gmina Dobre.

Załączniki

Accessibility