Brak informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr 2275, 2091, 2274 w miejscowości Dobre, na części działki nr 278/1 w miejscowości Rudno oraz na części działek 257/1, 258 w miejscowości Rąbierz Kolonia, Gmina Dobre

Załączniki

Accessibility