Brak informacji

„Budowa 1 – 4 instalacji fotowoltaicznych pn. GRABNIAK, na terenie działki nr ew. 60, 61, 68, 69, 223, 224 w m. Grabniak, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.”

Załączniki

Accessibility