Brak informacji

Zawiadomienie, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr 1 i 8 w miejscowości Wólka Mlęcka, Gmina Dobre

Załączniki

  • ZK_BIP (35 kB)
    2024.07.09 15:09
Accessibility