Brak informacji

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY GZAS w Dobrem


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


1. Dorota Łokietek zamieszkała Dobre

Accessibility