Brak informacji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W GMINNYM ZESPOLE ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W DOBREM
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Dorota Łokietek zamieszkała Dobre.
Uzasadnienie dokonanego wyboru :


Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne, zna zagadnienia związane z obowiązkami Głównego Księgowego, ma doświadczenie i predyspozycje do wykonywania zadań związanych z w/w stanowiskiem.

Accessibility