Brak informacji

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO REFERENTA KSIĘGOWEGO ( 1/2 etatu )
W GMINNYM ZESPOLE ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W DOBREM
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aneta Łukasiak zamieszkała Dobre.
Uzasadnienie dokonanego wyboru :


Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada doświadczenie i predyspozycje do wykonywania zadań związanych z w/w stanowiskiem.

Accessibility