Brak informacji

 

OGŁOSZENIE


Wójta Gminy Dobre


Na konkurs ogłoszony na stanowisko Inspektora do spraw ochrony


środowiska wpłynęły trzy oferty.


Złożyły je:


1/Renata Miąskiewicz zam.Grabniak


2/Katarzyna Małgorzata Damętka zam.Rąbierz Kolonia


3/Anna Mielnicka zam.Dobre


Złożone oferty spełniły wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze,


w związku z tym zakwalifikowały się do dalszego etapu.

Accessibility