Brak informacji

 


I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY DOBRE
o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Inspektora do spraw gospodarki wodno-ściekowej i drogownictwa w Urzędzie Gminy Dobre


Niniejszym informuję, że w związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko ,,Inspektora do spraw gospodarki wodno- ściekowej i drogownictwa” w wyniku drugiego etapu konkursu na w/w stanowisko


wybrano:
Pana Marcina Sitnickiego zam. Radoszyna
Uzasadnienie wyboru:


Pan Marcin Sitnicki spełnił wszystkie wymagania formalne i niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością ustaw wymienionych w ogłoszeniu o naborze. Ponadto podczas dotychczasowej pracy w naszym Urzędzie dał się poznać  jako pracownik sumienny i zdyscyplinowany .Potrafi pracować w zespole .


Wójt
Krzysztof Radzio


Accessibility