Brak informacji

 


 


I N F O R M A C J A


 


WÓJTA  GMINY  DOBRE


z dnia 8 stycznia 2009 roku


 


 


o wynikach naboru na wolne stanowisko


Inspektora do spraw planowania przestrzennego i budownictwa


w Urzędzie Gminy Dobre


 


 


 


                        Niniejszym informuje , że w związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko ,, Inspektora do spraw planowania przestrzennego i budownictwa „ w wyniku drugiego etapu konkursu na w/w stanowisko wybrano


 


Panią Annę Zdanowicz     zam. Dobre           


 


Uzasadnienie:


Pani Anna Zdanowicz spełniła wymogi formalne i niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze.


Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością ustaw wymienionych w ogłoszeniu o naborze oraz wiedzą ogólną.


 


 


 


 


                                                                 Wójt


 


                                                          Krzysztof  Radzio

Accessibility