Brak informacji

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dobrem z dnia 16.01.2009 roku


                                         o wynikach  naboru


na stanowisko pracownika socjalnego


w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem


 


 


 


                      Niniejszym informuję, że w związku z ogłoszeniem naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem – w wyniku drugiego etapu konkursu na w/w stanowisko wybrano :


                  Panią Magdalenę Kaim zam. Brzozowica


 


Uzasadnienie:


Pani Magdalena Kaim  spełniła wymogi formalne i niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawnych niezbędnych na w/w stanowisku oraz wiedza ogólną.


 


 


                                                             Przewodnicząca Komisji


                                                                    Rekrutacyjnej


                 


                                                                     Zofia Kiljańczyk


 


 

Accessibility