Brak informacji

P R O T O K Ó Ł
sporządzony w dniu 5 lutego 2008 roku
z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej do analizy
dokumentów aplikacyjnych kandydatów na wolne stanowisko
Inspektora do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Dobre.Komisja rekrutacyjna w składzie:

1.Krzysztof Radzio – Przewodniczący Komisji
2.Elzbieta Gadomska – Członek Komisji
3.Anna Walewska – Członek Komisji/Sekretarz Komisji/

stwierdza, że na stanowisko to wpłynęło dwie oferty.
Oferta nr 1 – Pani Katarzyna Bąkowska zam.Poręby Nowe
Oferta nr 2 – Pani Agnieszka Małgorzata Sarna zam.Gorki Borze

Komisja w w/w składzie zapoznała się z dokumentami aplikacyjnymi kandydatów i stwierdziła, że spełniają one wymogi formalne. W związku z powyższym obie oferty zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

Accessibility