Brak informacji

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY DOBRE
o wynikach naboru na wolne stanowisko “,Inspektora ds. księgowości
podatkowej w Urzędzie Gminy Dobre” 


 


Niniejszym informuję, że w związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. księgowości podatkowej” w wyniku drugiego etapu konkursu na w/w stanowisko wybrano:


Panią Katarzynę Bąkowską zam. Poręby Nowe


Uzasadnienie wyboru:


Pani Katarzyna Bąkowska spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się zasobem wiedzy z wymaganych w ogłoszeniu aktów prawnych. Ponadto we wcześniejszym okresie pracy w Urzędzie Gminy /na zastępstwo za nieobecnego pracownika/ wykazała się pracowitością, sumiennością,obowiązkowością i zdyscyplinowaniem.


Potrafi pracować w zespole, wykazała się znajomością aktów prawnych i ich zastosowaniem w praktyce.
Dobre, dnia 8 lutego 2008 roku

Accessibility