Brak informacji

 

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY DOBRE
o wynikach naboru na wolne stanowisko ,,Inspektora ds. księgowości


podatkowej w Urzędzie Gminy Dobre „
Niniejszym informuję, że w związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko


Inspektora ds. księgowości podatkowej” w wyniku drugiego etapu konkursu


na w/w stanowisko wybrano:
Panią Katarzynę Bąkowską zam. Poręby Nowe
Uzasadnienie wyboru:


Pani Katarzyna Bąkowska spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się zasobem wiedzy z wymaganych w ogłoszeniu aktów prawnych. Ponadto we wcześniejszym okresie pracy w Urzędzie Gminy /na zastępstwo za nieobecnego pracownika/ wykazała się pracowitością, sumiennością,obowiązkowością i zdyscyplinowaniem. Potrafi pracować w zespole, wykazała się znajomością aktów prawnych i ich zastosowaniem w praktyce.

Accessibility