Brak informacji

 Dobre, dnia 26 września 2011r.


BF.3052/16/11
Zamawiający
Gmina Dobre
Ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre
Sprostowanie do wyjaśnienia nr 3
Dotyczy: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 730 000zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.
Pytanie nr 6 Na kiedy Gmina planuje aktualizację stopy procentowej(czy to ma być na ostatni roboczy czy też na ostatni dzień kalendarzowy)?Odpowiedź:


Jest: Ostatni dzień kalendarzowy.Powinno być: Stawka ustalana na okres 1 m-ca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia oprocentowania od pierwszego dnia następnego miesiąca.
Wójt Gminy
Krzysztof Radzio

Accessibility