Brak informacji

Zamawiający:
Wójt Gminy Dobre

Tytuł przetargu:
UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU
W KWOCIE 1 594 557,00zł NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

CPV:
66.11.30.00-5 – Usługi udzielania kredytu.

Tryb zamówienia:

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy, nie dłuższy jednak niż do 30.06.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Gadomska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok nr 2

Oferty można składać do:
2012-03-14 godz: 10:45

Otwarcie ofert:
2012-03-14 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok nr 1

Kryteria wyboru:
cena: 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility