Brak informacji

Zamawiający:
Gmina Dobre

Tytuł przetargu:
DEMONTAŻ, ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA AZBESTU

CPV:
90.65.00.00-8

Tryb zamówienia:

Warunki:
zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
do 31.07.2012r

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Czapska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pokój nr 2

Oferty można składać do:
2012-03-30 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2012-03-30 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pokój nr 1

Kryteria wyboru:
zawarte w SIWZ

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility