Brak informacji

Zamawiający:
Gmina Dobre

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na dostawę pospółki żwirowej z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

CPV:
14212120-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
31.08.2008

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Michalczyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
Pok nr 2

Oferty można składać do:
2008-04-01 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2008-04-01 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
Pok nr 1

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility