Brak informacji

Zamawiający:
Gmina Dobre

Tytuł przetargu:
Dobre: Świadczenie usług edukacyjnych w formie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobre, w ramach projektu systemowego: Indywidualizacji rok to dobry krok, w roku szkolnym 2012-2013 realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

CPV:
80.10.00.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
Do 30.06.2013

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Radzio

Miejsce składania ofert:
Gmina Dobre
ul. Tadeusza Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok. nr 2 – Sekretariat

Oferty można składać do:
2012-10-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-10-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Dobre
ul. Tadeusza Kościuszki 1
05-307 Dobre

Kryteria wyboru:
100% Cena

Wadium:
Nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility