Brak informacji

Zamawiający:
Gmina Dobre

Tytuł przetargu:
Dobre: Doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre w ramach realizacji projektu Indywidualizacji rok to dobry krok realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie, 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 441500 – 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012

CPV:
39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
10.12.2012

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Radzio

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pokój nr 2.

Oferty można składać do:
2012-11-22 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2012-11-22 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre

Kryteria wyboru:
Zawarte w SIWZ

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility