Brak informacji

Zamawiający:
Gmina Dobre , ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, woj. mazowieckie, tel. 25 7571190

Tytuł przetargu:
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rudzienko, Mlęcin gmina Dobre

CPV:
45.23.13.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
30.08.2013

Osoba odpowiedzialna:
Aneta Ciszewska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pokój nr 2.

Oferty można składać do:
2013-01-25 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2013-01-25 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
9000 zł

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility