Brak informacji

Zamawiający:
Gmina Dobre , ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Tytuł przetargu:
Obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Dobre i ich zagospodarowanie w okresie 01.07.2013r. – 31.12.2013r – nr ref.: GKI 271.5.2013

CPV:
90.51.10.00-2, 90.51.12.00-4, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r..

Osoba odpowiedzialna:
Aneta Ciszewska, Renata Miąskiewicz

Miejsce składania ofert:
GMINA DOBRE ul. T.Kościuszki 1, 05-307 Dobre.

Oferty można składać do:
2013-05-27 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2013-05-27 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA DOBRE ul. T.Kościuszki 1, 05-307 Dobre.

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility