Brak informacji

Zamawiający:
Gmina Dobre , ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, woj. mazowieckie

Tytuł przetargu:
Remont (odtworzenie) istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej – ulica Targowa w miejscowości Dobre po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej

CPV:
45.23.32.00-1, 45.23.32.20-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
Okres w miesiącach: 1

Osoba odpowiedzialna:
Sitnicki Marcin, Ciszewska Aneta

Miejsce składania ofert:
GMINA DOBRE ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre

Oferty można składać do:
2013-10-24 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2013-10-24 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA DOBRE ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pokój nr. 1

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility