Brak informacji

Zamawiający:
Gmina Dobre , ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, woj. mazowieckie

Tytuł przetargu:
Obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Dobre i ich zagospodarowanie w okresie 01.01.2014r. – 31.12.2015r.

CPV:
90.51.10.00-2, 90.51.12.00-4, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
Okres w miesiącach: 24

Osoba odpowiedzialna:
Ciszewska Aneta, Miąskiewicz Renata

Miejsce składania ofert:
GMINA DOBRE ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre

Oferty można składać do:
2013-10-28 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2013-10-28 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA DOBRE ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pok. nr 1.

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility