Brak informacji

Zamawiający:
Gmina Dobre , ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, woj. mazowieckie, tel. 25 7571190

Tytuł przetargu:
Doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre w ramach realizacji projektu -Indywidualizacja w gminie Dobre-realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie, 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- nr ref GKI. 271.18.2013

CPV:
39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
Okres w dniach: 14.

Osoba odpowiedzialna:
Gadomska Ewa

Miejsce składania ofert:
GMINA DOBRE ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pok. 2.

Oferty można składać do:
2013-11-29 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2013-11-29 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA DOBRE ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pok. 1.

Kryteria wyboru:
najniższa cena.

Wadium:

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility