Brak informacji


Dobre: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 783 400,00 zł. PLN.- GKI 271.9.2014
Numer ogłoszenia: 263628 – 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobre , ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, woj. mazowieckie, tel. 25 7571190, faks 25 7571190. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadobre.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 783 400,00 zł. PLN.- GKI 271.9.2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 783 400,00 zł. PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 2. Charakterystyka kredytu określonego w ust. 1: 1) okres kredytowania ustala się na lata 2014 – 2024, 2) okres karencji w spłacie rat do 31.08.2016 r. 3) realizacja kredytu w następujących transzach i terminach w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek budżetu Gminy Dobre: – I transza 783 400,00 zł. od dnia 1 września 2014 r. 4) spłata rat kapitałowych następować będzie miesięcznie według harmonogramu po okresie karencji : 1 rata do dnia 30.09.2016 r. w kwocie 3 400,00 zł. do kwoty 780 000,00 zł. 2 rata do dnia 31.10.2016 r. w kwocie 3 200,00 zł. do kwoty 776 800,00 zł. 3 rata do dnia 30.11.2016 r. w kwocie 3 200,00 zł. do kwoty 773 600,00 zł. 4 rata do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 3 200,00 zł. do kwoty 770 400,00 zł. 5 rata do dnia 31.01.2017 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 766 900,00 zł. 6 rata do dnia 28.02.2017 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 763 400,00 zł. 7 rata do dnia 31.03.2017 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 759 900,00 zł. 8 rata do dnia 30.04.2017 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 756 400,00 zł. 9 rata do dnia 31.05.2017 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 752 900,00 zł. 10 rata do dnia 30.06.2017 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 749 400,00 zł. 11 rata do dnia 31.07.2017 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 745 900,00 zł. 12 rata do dnia 31.08.2017 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 742 400,00 zł. 13 rata do dnia 30.09.2017 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 738 900,00 zł. 14 rata do dnia 31.10.2017 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 735 400,00 zł. 15 rata do dnia 30.11.2017 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 731 900,00 zł. 16 rata do dnia 31.12.2017 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 728 400,00 zł. 17 rata do dnia 31.01.2018 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 724 900,00 zł. 18 rata do dnia 28.02.2018 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 721 400,00 zł. 19 rata do dnia 31.03.2018 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 717 900,00 zł. 20 rata do dnia 30.04.2018 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 714 400,00 zł. 21 rata do dnia 31.05.2018 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 710 900,00 zł. 22 rata do dnia 30.06.2018 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 707 400,00 zł. 23 rata do dnia 31.07.2018 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 703 900,00 zł. 24 rata do dnia 31.08.2018 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 700 400,00 zł. 25 rata do dnia 30.09.2018 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 696 900,00 zł. 26 rata do dnia 31.10.2018 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 693 400,00 zł. 27 rata do dnia 30.11.2018 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 689 900,00 zł. 28 rata do dnia 31.12.2018 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 686 400,00 zł. 29 rata do dnia 31.01.2019 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 682 900,00 zł. 30 rata do dnia 28.02.2019 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 679 400,00 zł. 31 rata do dnia 31.03.2019 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 675 900,00 zł. 32 rata do dnia 30.04.2019 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 672 400,00 zł. 33 rata do dnia 31.05.2019 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 668 900,00 zł. 34 rata do dnia 30.06.2019 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 665 400,00 zł. 35 rata do dnia 31.07.2019 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 661 900,00 zł. 36 rata do dnia 31.08.2019 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 658 400,00 zł. 37 rata do dnia 30.09.2019 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 654 900,00 zł. 38 rata do dnia 31.10.2019 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 651 400,00 zł. 39 rata do dnia 30.11.2019 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 647 900,00 zł. 40 rata do dnia 31.12.2019 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 644 400,00 zł. 41 rata do dnia 31.01.2020 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 640 900,00 zł. 42 rata do dnia 29.02.2020 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 637 400,00 zł. 43 rata do dnia 31.03.2020 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 633 900,00 zł. 44 rata do dnia 30.04.2020 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 630 400,00 zł. 45 rata do dnia 31.05.2020 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 626 900,00 zł. 46 rata do dnia 30.06.2020 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 623 400,00 zł. 47 rata do dnia 31.07.2020 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 619 900,00 zł. 48 rata do dnia 31.08.2020 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 616 400,00 zł. 49 rata do dnia 30.09.2020 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 612 900,00 zł. 50 rata do dnia 31.10.2020 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 609 400,00 zł. 51 rata do dnia 30.11.2020 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 605 900,00 zł. 52 rata do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 3 500,00 zł. do kwoty 602 400,00 zł. 53 rata do dnia 31.01.2021 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 589 850,00 zł. 54 rata do dnia 29.02.2021 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 577 300,00 zł. 55 rata do dnia 31.03.2021 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 564 750,00 zł. 56 rata do dnia 30.04.2021 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 552 200,00 zł. 57 rata do dnia 31.05.2021 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 539 650,00 zł. 58 rata do dnia 30.06.2021 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 527 100,00 zł. 59 rata do dnia 31.07.2021 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 514 550,00 zł. 60 rata do dnia 31.08.2021 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 502 000,00 zł. 61 rata do dnia 30.09.2021 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 489 450,00 zł. 62 rata do dnia 31.10.2021 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 476 900,00 zł. 63 rata do dnia 30.11.2021 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 464 350,00 zł. 64 rata do dnia 31.12.2021 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 451 800,00 zł. 65 rata do dnia 31.01.2022 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 439 250,00 zł. 66 rata do dnia 28.02.2022 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 426 700,00 zł. 67 rata do dnia 31.03.2022 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 414 150,00 zł. 68 rata do dnia 30.04.2022 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 401 600,00 zł. 69 rata do dnia 31.05.2022 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 389 050,00 zł. 70 rata do dnia 30.06.2022 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 376 500,00 zł. 71 rata do dnia 31.07.2022 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 363 950,00 zł. 72 rata do dnia 31.08.2022 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 351 400,00 zł. 73 rata do dnia 30.09.2022 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 338 850,00 zł. 74 rata do dnia 31.10.2022 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 326 300,00 zł. 75 rata do dnia 30.11.2022 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 313 750,00 zł. 76 rata do dnia 31.12.2022 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 301 200,00 zł. 77 rata do dnia 31.01.2023 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 288 650,00 zł. 78 rata do dnia 28.02.2023 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 276 100,00 zł. 79 rata do dnia 31.03.2023 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 263 550,00 zł. 80 rata do dnia 30.04.2023 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 251 000,00 zł. 81 rata do dnia 31.05.2023 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 238 450,00 zł. 82 rata do dnia 30.06.2023 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 225 900,00 zł. 83 rata do dnia 31.07.2023 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 213 350,00 zł. 84 rata do dnia 31.08.2023 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 200 800,00 zł. 85 rata do dnia 30.09.2023 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 188 250,00 zł. 86 rata do dnia 31.10.2023 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 175 700,00 zł. 87 rata do dnia 30.11.2023 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 163 150,00 zł. 88 rata do dnia 31.12.2023 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 150 600,00 zł. 89 rata do dnia 31.01.2024 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 138 050,00 zł. 90 rata do dnia 28.02.2024 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 125 500,00 zł. 91 rata do dnia 31.03.2024 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 112 950,00 zł. 92 rata do dnia 30.04.2024 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 100 400,00 zł. 93 rata do dnia 31.05.2024 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 87 850,00 zł. 94 rata do dnia 30.06.2024 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 75 300,00 zł. 95 rata do dnia 31.07.2024 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 62 750,00 zł. 96 rata do dnia 31.08.2024 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 50 200,00 zł. 97 rata do dnia 30.09.2024 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 37 650,00 zł. 98 rata do dnia 31.10.2024 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 25 100,00 zł. 99 rata do dnia 30.11.2024 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 12 550,00 zł. 100 rata do dnia 31.12.2024 r. w kwocie 12 550,00 zł. do kwoty 0,00 zł. 5) spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 30.09. 2014 r. 6) płatność rat i odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu danego miesiąca z tym, że jeśli będzie to dzień wolny od pracy ,to płatność nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień, 7) oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1 M ogłaszanej dla ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku. 8) dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego, 9) kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 10) kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 11) wartość wszystkich prowizji od udzielonego kredytu wyniesie 0%. 12) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 31.07.2014 r. tj. 2,60 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2024.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania czynności bankowych wymagane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe ( tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz.665 z póź. zm).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków do ich wprowadzenia: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z części wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, w przypadku poprawy sytuacji finansowej kredytobiorcy. W takim przypadku wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat od niewykorzystanej części kredytu; 2) Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat, w przypadku poprawy sytuacji finansowej kredytobiorcy; 3) zmianie mogą ulec ilości, terminy oraz wysokości transz w zależności od sytuacji finansowej kredytobiorcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminadobre.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie , pokój nr 2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2014 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie , pokój nr 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Accessibility