Brak informacji

 

Dobre, dnia 03.06.2008


GKI 3410-5-1/08

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Modecin, Radoszyna, Jaczewek, Ruda Pniewnik, Makówiec Mały, Wólka Kobylańska gmina Dobre”
Na podstawie art.38 ust.1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r, Nr 1655) w związku ze złożonymi pytaniami wyjaśniam:
Pytanie nr 1


§ 3 Umowy podaje termin w którym Zamawiający ustali zakres terenu objęty projektem.


Prosimy o podanie terminu?
Pytanie nr 2


Czy koszt nadzorów autorskich wchodzi w zakres oferowanych usług?
Pytanie nr 3


§2 Umowy ogranicza czas wykonania map do celów projektowych do 1-go miesiąca.


Z uwagi na duży zakres prac geodezyjnych – nowy pomiar, proponujemy przedłużenie tego okresu do 2-ch miesięcy utrzymując termin całości zadania bez zmian.
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
Pytanie nr 1/ Zakres terenu objęty projektem Zamawiający ustali w ciągu jednego tygodnia od podpisania umowy.
Pytanie nr 2/ Koszt nadzorów autorskich wchodzi w zakres projektowanych usług.
Pytanie nr 3/ Zamawiający podtrzymuje terminy zawarte w umowie.

Accessibility